ANBI status (in aanvraag)

Stichting (De) Buurtkok
RSIN 862490406

Bezoekadres:
De Meander 11
8444DH Heerenveen

Postadres:
Sophia Hedwiglaan 3
8453VC Oranjewoud

+31 (0)513 201 215

info@debuurtkok.nl

KVK 82488444
SBI 94993 
IBAN NL58RBRB8835049601
BIC RBRBNL21

Beschrijving doelstelling:
Stichting Buurtkok (De Buurtkok) is opgericht op 9 april 2021 en is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting is een initiatief van mensen die zich betrokken voelen bij de gemeenschap als geheel en gezonde voeding inzetten als middel om doelstellingen te bereiken. De doelstelling van de stichting is het bevorderen van positieve gezondheid en welzijn door het bereiden en aanbieden van gezonde maaltijden en door met regelmaat bijeenkomsten te organiseren in het eigen sociaal restaurant in Heerenveen, specifiek voor mensen die leven onder de armoedegrens. Ontmoeten en verbinden staan centraal bij Stichting Buurtkok, evenals het faciliteren van gezonde(re) keuzes. De bedrijfsactiviteiten van de stichting zijn erop gericht om gezondheidsachterstanden, armoede en eenzaamheid terug te dringen. Vanuit een inclusief perspectief streven we ernaar om mensen met elkaar en met hun buurt te verbinden.

Beleidsplan inclusief jaarverslag en balans 2022

Verslag van de uitgeoefende activiteiten